Drobečková navigace

Keltové

Národní muzeum – Nová budova, Vinohradská 1, Praha 1 - Nové Město, 110 00

  • výstava
  • náš tip

Datum a čas konání

  • pá 25. 5. 2018 – čt 31. 10. 2019

Zobrazit podrobné informace

Výstava seznamuje návštěvníky s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Přibližuje nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň ukazuje výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pracovišť. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě. Některé z předvedených nálezů jsou vystavovány zcela poprvé a představují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů dalších odborných pracovišť z posledních let.

Výstava představuje nálezy z bohatých i méně nákladných hrobů doby halštatské s ukázkami tehdejšího osobitého geometrického uměleckého stylu, který je možné pozorovat zejména na malovaných nádobách a krásných bronzových špercích. Období laténské kultury v Čechách návštěvníkům přibližuje prostřednictvím dvou základních témat – duchovního světa a každodenního života v prostředí sídlišť. Ukazuje také fenomén vzniku výšinných opevněných sídlišť, hradišť a později tzv. oppid, která předcházela sídlištím městského charakteru. Z jejich organizace a úrovně života je zřejmé, že společně s ostatními oblastmi laténské kultury položila i oblast Čech základy historické Evropy.

 

Zobrazit podrobné informace