Drobečková navigace

Svobodný listopad – Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Albertov, Albertov, Praha 2 - Nové Město, 120 00
Pořadatel: Univerzita Karlova a Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy

  • různé akce
  • open-air
  • Listopad '89

Datum a čas konání

Výročí let 1939 a 1989 bylo vždy silně spjato s českými studenty.

Jako tradičně každý rok připravuje Univerzita Karlova a studentský spolek Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, z.s. na 17. listopad Uctění památky 17. listopadu na Albertově.

Pietní akt k výročí 30 a 80 let od uplynutí důležitých událostí spojených se studenty československých vysokých škol bude obsahovat nejen proslovy rektorů českých univerzit, studentů, zástupců Rady vysokých škol a zahraničních hostů, ale také zpěv hymny studentské, hymny ČR, SR aEU a v neposlední řadě též položení věnců.

V průběhu dne budou v ulici Albertov rozmístěny stánky pro prezentaci činnosti neziskových organizací.

Proběhne několik besed a bude možnost prohlídky jedinečné výstavy 17. příběhů 17. listopadu ze 17 fakult Univerzity Karlovy.

Tradiční jednodenní událost, jejímž cílem je připomenutí událostí zlistopadu roku 1939 a1989, letos završí rekonstrukce průvodu z roku 1989 zAlbertova na Národní třídu.

https://2019.cuni.cz

https://svobodnylistopad.cz/

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: 2019.cuni.cz + TZ Svobodný listopad