Drobečková navigace

Venkov

Národní muzeum – Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Datum a čas konání

1. 3. 2014 – 31. 3. 2018

Výstava seznamuje s každodenností českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Život domácnosti z tohoto období a prostředí je představen na základě běžných činností, které byly pro život na venkově typické – patří sem například pěstování a zpracování potravin, chov dobytka nebo drobná domácká řemeslná výroba. Výstava je věnována jak životu na statku, tak i tomu, jakým způsobem byla tato tradiční hospodářská jednotka zapojena do svého širšího okolí. Velký důraz je kladen na interaktivní prvky, s jejichž pomocí si nejen děti vyzkouší, co všechno vedení hospodářství obnášelo. Využití autentických exponátů, modelů i elektronických her zaručuje, že výstava nebude jen podívanou, ale i něčím, do čeho se můžete zapojit všemi smysly.

 

Zobrazit podrobné informace