Drobečková navigace

Kostel Nejsvětější Trojice

V novodobých dějinách byla pro tento barokní kostel zlomová osmdesátá léta, kdy se uvažovalo o jeho demolici. V souvislosti s výstavbou metra byl chrám výrazně staticky poškozen a hrozilo mu zřícení. Naštěstí se podařilo kostel zachránit a dnes zde můžeme obdivovat např. nástěnné malby z roku 1779. Od r. 2009 využívá kostel řeckokatolická farnost pro věřící ze Slovenska či Ukrajiny.

 • Památky & architektura
 • kostel
 • cizojazyčné bohoslužby
 • baroko

Praktické informace

1. rektorátní chrám řeckokatolické církve

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

slovensky:

 • neděle 10.30
 • pondělí, středa, pátek 18.00

staroslověnsky:

 • neděle 9.00
 • úterý, čtvrtek, sobota 18.00

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Kostel Nejsvětější Trojice
 • Spálená 6
 • 110 00 Praha 1- Nové Město
 • +420221778491
 • +420603472532

Historie objektu

Barokní kostel stojí na místě zrušeného židovského hřbitova. Byl postaven pro řád trinitářů, kteří přišli do Prahy v roce 1705. Stavba kostela byla zahájena roku 1708 podle návrhu Oktaviána Broggia. Staviteli byli Kryštof Dientzenhofer a Jan Jiří Aichbauer. K vysvěcení došlo v roce 1713. Celá stavba vyjadřuje symboliku trojice, což je patrné na vstupním průčelí, které směřuje do Spálené ulice. Má tři vchodové portály a nad nimi tři okna. Vpravo od průčelí je socha sv. Jana Nepomuckého v kubistické zídce, vlevo za polokruhovou brankou je kopie sochy sv. Judy Tadeáše od akademického sochaře Jiřího Nováka.

Chrám je trojlodní s kopulí nad hlavní věží, každá loď je rozdělena do tří polí. Klenby zdobí malby Antonína Schlachtera, hlavní oltářní obraz Nejsvětější Trojice je od A. Maulbertsche.

V osmdesátých letech dvacátého století byl kostel ve velmi zchátralém stavu a uvažovalo se o jeho zbourání. V devadesátých letech naštěstí došlo k postupné rekonstrukci nejprve krovu a střechy, poté následovaly fasády. Opravy malířské výzdoby se ujali restaurátoři, manželé Slavíkovi. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2004.

Zobrazit historii objektu