Drobečková navigace

Heroldovy sady a Rangherka (Vršovický zámeček)

Po historické stránce se jedná o nejznámější park nacházející se v samém srdci Vršovic. Ve skutečnosti ho tvoří celkem dva parky. V jednom z nich spatříme novorenesanční budovu - Vršovický zámeček (Rangherku), který je pojmenován po italském obchodníku Rangherim. Právě ten v roce 1842 usedlost zakoupil, vysázel zde morušové sady a stal se tak zakladatelem pražského hedvábnictví. Nyní budova slouží jako domov pro seniory a obřadní síň.

  • Památky & architektura
  • dům
  • historizující slohy
  • park

Kontakty

  • Heroldovy sady a Rangherka (Vršovický zámeček)
  • Heroldovy sady
  • Praha 10- Vršovice

Historie objektu

Rangherka - Vršovický zámeček

Dominantou prostoru je budova zvaná Vršovický zámeček. Před několika staletími zde byla Štočkovská vinice při viničné usedlosti zvané Špendlikářka. Kolem roku 1776 se v Praze usadil italský obchodník z Lombardie Josef Rangheri, jehož koníčkem bylo hedvábnictví. Ten se zasloužil o pražské značně upadající hedvábnictví zejména tím, že nechal obnovit vysadbu stromů moruší v hradebních příkopech a zasadil moruše i v dalších lokalitách na pozemcích dnešních Vinohrad. Za Koňskou branou založil školku pro morušové stromky a získal i další zájemce o hedvábnictví. Po jeho smrti v jeho díle pokračoval jeho syn Jindřich Rangheri, který zakoupil velký pozemek nad kostelem sv. Mikuláše ve Vršovicích spolu s usedlostí Špendlíkářkou. Po r. 1842 zde nechal vystavět honosnou dvoupatrovou budovu s dvěma nízkými hranolovitými věžemi na západní straně, kde byly zařízeny síně pro pěstování bource morušového. V sousedství postavil ještě jednu menší budovu a při nich morušový sad. Objekty byly nazývány podle majitele Rangherka. Po jeho smrti dědicové objekty prodali, majitelé se střídali až r. 1882 vše zakoupila vršovická obec, vykácela morušový sad a založila Heroldovy sady, pojmenované po významném vršovickém starostovi JUDr. Josefu Heroldovi. V letech 1899 - 1900 byly budovy Rangherky přestavěny v jednotném novorenesančním stylu. Věže západního průčelí byly odstraněny, čelní budovy stavebně spojeny a uprostřed hlavního průčelí vznikla zdobená šestiboká věž s altánem. Touto přestavbou začal objekt připomínat zámeček. Na svahu před hlavním průčelím vznikl park, kterým vede k budově schodiště. V průběhu času bývala v budově škola, různé úřady a zejména vršovická radnice, která zde sídlila až do r. 1974.
Budova prošla v l. 2010 – 2013 kompletní rekonstrukcí.

Zobrazit historii objektu