Drobečková navigace

Velká strahovská zahrada

Velká strahovská zahrada se rozprostírá ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz a Strahovská, v dolní části je ohraničena ul. Vlašskou, v horní části sahá ke Hladové zdi. Byla založena již v raném středověku jako užitková, do naší doby se zachovala jako ovocný sad s partiemi lesního porostu dubů a habrů. Mezi sadem a lesem je kazatelna, v lesní partii se ukrývá poustevna Peklo s podobou přírodní pískovcové jeskyně. Zahrada je ideálním místem pro klidné procházky s kouzelnými výhledy na město.

  • park
  • výhledy
  • romantika
  • bezbariérový vstup
  • zdarma

Kontakty

  • Velká strahovská zahrada
  • 118 00 Praha 1- Hradčany
  • +420233107723

Historie objektu

Zahrady Strahovského kláštera jsou: dvě malé zahrady Konventní a Opatská, malá Vyhlídka s vinicí a Velká strahovská zahrada. Veřejnosti přístupná je pouze Velká strahovská zahrada.

Konventní zahrada u jižní fasády konventu je místem rozjímání, veřejnosti uzavřena. Opatská zahrada pod klášterem je v současnosti využívána jako letní restaurace. Vedle Opatské zahrady je tzv. Vyhlídka s vinicí: plošina s překrásnou vyhlídkou na město a pod ní čtyři malé terasy s funkčními vinicemi. Byla založena v letech 1991 - 95 na části Velké strahovské zahrady podle návrhu arch. Otakara Kuči.

Velká strahovská zahrada se rozprostírá ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz a Strahovská, v dolní části je ohraničena ul. Vlašskou, v horní části sahá ke Hladové zdi. Její rozloha je 11 ha, výškové převýšení cca 100 m. Zahrada byla založena v raném středověku jako užitková. Do naší doby se zachovala jako ovocný sad s partiemi lesního porostu dubů a habrů. V minulosti zde bývalo více vinic. Ve vstupním pavilonu z Úvozu je kopie obrazu Strahovské madony. Pod klášterem je zahradnictví, z někdejší sušárny ovoce od Giovanniho Domenica Orsiho z let 1671 - 79 se stal dům pro zahradníka.

Pod zahradnictvím na vyhlídku byla v r. 1994 postavena socha Panny Marie v exilu na podstavci z leštěné oceli. Mezi sadem a lesem je kazatelna, v lesní partii poustevna Peklo s podobou přírodní pískovcové jeskyně. Velká strahovská zahrada je kromě prostoru zahradnictví přístupná veřejnosti k pobytu i procházkám.

V závěru roku 2016 došlo odstraněním novodobé zdi na místě starého zázemí údržby k propojení zahrady s Petřínskými sady. Vznikl tak nový sadově upravený prostor s přírodní cestou, jenž je z kompozičního a funkčního hlediska otevřený pro blízké okolí rozhledny Petřín a její návštěvníky.

Zobrazit historii objektu

Související objekty

Zdroj: Prague City Tourism