Drobečková navigace

Pražský hrad – Lobkowiczký palác

V jediném soukromém objektu v areálu Pražského hradu se nachází muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů, které jsou považovány za největší a nejstarší dodnes původními majiteli vlastněné umělecké sbírky v České republice. Součástí sbírek jsou jak obrazy světoznámých malířů, tak i například hudební nástroje a manuskripty významných skladatelů 17.–19. století, například Beethovena a Mozarta. Nádherný koncertní sál nabízí koncerty vážné hudby.

 • Památky & architektura
 • palác
 • renesance
 • baroko
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • galerie
 • svatba

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • po, út, st, čt, pá, so, ne
  • 10.00 – 18.00

Vstupné

 • základní 295 Kč
 • snížené 200 Kč
 • rodinné 690 Kč

Kontakty

 • Pražský hrad – Lobkowiczký palác
 • Jiřská 3
 • 110 00 Praha 1- Hradčany
 • +420233312925
 • +420233312939

Program

Historie objektu

Lobkowiczký palác - Pražský hrad

Lobkowiczký palác sousedí s bývalým Ústavem šlechtičen. Kdysi tu stávaly dva velké gotické domy. Palác byl budován na jejich místě ve dvou etapách. Před polovinou 16. st. ho začal stavět Wolf Krajíř z Krajku a po něm v roce 1554 páni z Pernštejna, jmenovitě Jaroslav a Vratislav z Pernštejna v období 1554 - 1562 a pak 1570 - 1577. Původní renesanční palác měl čtyři křídla kolem nádvoří a byl bohatě zdoben architektonickými články z pálené hlíny, které Pernštejnové na svých stavbách rádi používali. Severní křídlo s kaplí bylo vystavěno až za Vratislava z Pernštejna v letech 1576 - 1577. Tehdy se palác nazýval Pernštejnský. Roku 1627 se stal majetkem Polyxeny z Lobkowicz. Lobkowiczové ho po požáru roku 1625 dali přestavět v poněkud strohém raně barokním slohu. Pro Václava Eusebia z Lobkowicz přestavoval palác v letech 1651 - 1668 Carlo Luragho. Dvoupatrový palác s jednoduchým hladkým průčelím se rozkládá kolem dvou nádvoří se zbytky sgrafit a pozůstatky renesančních stavebních detailů z pálené hlíny. Na průčelí do Jiřské ulice jsou dva raně barokní portály. V jihovýchodním křídle směrem k městu je velký sál o výšce dvou podlaží zdobený nástěnnými iluzívními malbami architektur a soch ze 17. st. Při adaptaci paláce v letech 1861 - 1862 byl sál zničen vloženým stropem a příčkami a nakonec při celkové rekonstrukci v 70. a 80. letech 20. st. byl obnoven. V prvním patře se v původní podobě dochovaly kaple sv. Václava a dva sály z třetí čtvrtiny 17. st. s krby. Zdobí je bohaté nástropní neobyčejně jemné štukatury technikou terakoty od Domenica Galliho s malovanými plátěnými výplněmi Fabiana Václava Harovníka z let 1665 - 69. Je zde vymalován Triumf Caesarův, Hostina bohů, Apollón pod Parnasem, Múzy, alegorie ročních dob a světadílů a drobnější mytologické výjevy jako Ganymed, Apollón a Dafné, Únos Evropy a Venuše. V kapli jsou kruhové medailony s výjevy z legendy o sv. Václavu. Na oltáři kaple je obraz sv. Václava od Petra Brandla z roku 1723.

Komplex budov Lobkowiczkého paláce prodělal rozsáhlou rekonstrukci od roku 1973 pro potřeby Národního muzea. Rekonstrukce byla ukončena roku 1986 a od roku 1987 do roku 2006 zde byla umístěna historická expozice Národního muzea. Lobkowiczký palác byl rodině Lobkowiczů navrácen roku 2002 poté, co byl ve 20. století dvakrát konfiskován – poprvé nacisty a podruhé komunistickým režimem. Po pěti letech příprav a nezbytného restaurování byl v roce 2007 palác opět otevřen veřejnosti, poprvé jako soukromé muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů.

Muzeum je otevřeno celoročně a jeho návštěvníci mohou prostřednictvím historie rodu Lobkowiczů a jeho sbírek nahlédnout do českých i evropských dějin. Lobkowiczká umělecká sbírka bývá považována za největší a nejstarší dodnes původními majiteli vlastněnou uměleckou sbírkou v České republice. Sbírka je též označována za jednu z nejvýznamnějších ve střední Evropě. Dvaadvaceti výstavními sály muzea návštěvníky prostřednictvím audioprůvodce provází hlasy představitelů dvou současných generací rodiny Lobkowiczů a hlavního kurátora sbírek. Audioprůvodce je zahrnut v ceně vstupenky a je k dispozici v osmi jazycích.

Pražský hrad je národní kulturní památka od roku 1962.

 

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty

Zdroj: www.lobkowicz.com