Drobečková navigace

Pražský hrad - Bazilika sv. Jiří

Na Jiřském náměstí stojí jedna z nejvýznamnějších románských památek, druhý nejstarší pražský kostel, založený kolem r. 920. Dominantou jsou dvě bílé opukové věže dosahující výšky 41 m. Širší věž na jižní straně se nazývá Adam, užší severní Eva je šikmá, vychyluje se totiž o 40 cm. Prohlídka románského interiéru baziliky s náhrobky Přemyslovců je součástí prohlídkového okruhu Pražského hradu.

 • Památky & architektura
 • hrad/zámek
 • kostel
 • románský sloh
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • listopad – březen
  • po - ne
  • 09.00 – 16.00
  • duben – říjen
  • po - ne
  • 09.00 – 17.00

 

Praktické informace

VSTUPNÉ:

Prostor je také využíván jako koncertní síň, možný pronájem na kulturní programy.

Kapacita 250 osob, prostor není vytápěn.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Pražský hrad - Bazilika sv. Jiří
 • náměstí U Svatého Jiří
 • 119 00 Praha 1- Hradčany
 • +420224372434
 • +420224372423

Historie objektu

          Na Jiřském náměstí stojí bazilika sv. Jiří, jedna z našich nejvýznamnějších románských památek, druhý nejstarší pražský kostel, založený kolem roku 920 knížetem Vratislavem I. V roce 925 zde byly uloženy ostatky babičky sv. Václava, zavražděné kněžny Ludmily, první české mučednice. Po založení sousedního svatojiřského kláštera v roce 973 byl chrám rozšířen a přestavěn na trojlodní baziliku v otonském raně románském slohu.

         Po požáru roku 1142 byla bazilika obnovena abatyší Bertou skoro v současné podobě. U bočních lodí na východě byly přistavěny dvě bílé opukové věže s kamennou střechou a dvěma řadami románských oken. Užší severní věži se říkalo Eva a širší jižní, postavené nad původní samostatnou kaplí, se říkalo Adam. Eva je šikmá, byla zpevněna v 70. letech v rámci stavebních úprav. V první polovině 13. století byla přistavěna kaple sv. Ludmily s jejím hrobem. Bazilika sloužila do roku 1055 jako oficiální přemyslovské pohřebiště, než se vystavěl kostel sv. Víta. Je zde pohřben kníže Vratislav a patrně i kníže Oldřich a Jaromír. V kryptě, do níž vede barokní schodiště, je černá socha Brigity jako symbol lidské nestálosti a pomíjivosti (znázorňuje dívčí tělo po smrti). Na klenbě chóru i v sousední kapli sv. Ludmily se dochovaly zbytky románské nástěnné malby. Z původního románského vybavení se zachovaly části reliéfu, na němž je Madona korunovaná anděly, klečící abatyše Mlada a Berta a na boku Přemysl Otakar I. a jeho sestra abatyše Anežka.

          Nejpůsobivější pohled je na závěr starodávné baziliky z Jiřské ulice. Kostelní portál z Jiřské ulice je dílem huti Benedikta Rieda kolem roku 1520, v tympanonu zdobený výjevem rytíře bojujícího s drakem. Ve 14. století bylo na západě vybudováno nové průčelí, upravené v 17. století ve stylu raného baroka s typickou cihlově červenou fasádou. Průčelí zdobí pískovcová socha zakladatele kostela Vratislava I. a zakladatelky kláštera blahoslavené Mlady, patrně od Jana Jiřího Bendla. Na jihozápadním rohu byla přistavěna Františkem Maxmiliánem Kaňkou v letech 1718 — 22 barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která vznikla u příležitosti jeho blahořečení. Na průčelí je jeho socha s anděly od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, interiér vymaloval Václav Vavřinec Reiner.

          Na jižní stěně hlavní lodi je soubor obrazů na téma Umučení sv. Voršily a 11 000 křesťanských panen od H. Burgkmaira ze 16. století.

          V severní boční lodi je dílo sochaře Otto Herberta Hájka "Kristus z kmene stromu" — z roku 1947/48, sochu autor daroval českému lidu a prezidentu Havlovi jako projev usmíření.

          Za Josefa II. užívalo zrušený Jiřský klášter vojsko a značně zchátral i kostel. V letech 1887 — 1908 byl obnovován podle návrhu Františka Macha, který se mu pokusil vrátit původní románský vzhled. V letech 1958 — 64 byl v kostele i klášteře proveden archeologický průzkum.

          Pražský hrad je národní kulturní památka od roku 1962.

Zobrazit historii objektu

Zdroj: www.hrad.cz