Drobečková navigace

Mistr Jan Hus

Teolog, kazatel a rektor Pražské univerzity. Před více než šesti sty lety, 6. července roku 1415, byl na koncilu v Kostnici pro svoje názory a kritiku katolické církve upálen Jan Hus - muž, jehož jméno se stalo symbolem neústupnosti a vzdoru.

 • Pomník mistra Jana Husa | zdroj: Prague City Tourism, foto Shutterstock

Hus bývá často spolu s anglickým teologem Johnem Wycliffem označován za otce evropské reformace. Jeho smrt, pro většinu české společnosti v roce 1415 neakceptovatelná, se stala dějem symbolickým a napříč staletími mnohokrát připomínaným.

O Janu Husovi

 • Jan Hus se narodil a vyrůstal u Prachatic v jižních Čechách.
 • Na konci 14. století patřilo Pražské vysoké učení mezi významné evropské univerzity. Právě tady, na Artistické fakultě, Jan Hus studoval a stal se nejprve bakalářem, v roce 1396 pak mistrem svobodných umění.
 • Pokračoval ve studiu teologie a po vysvěcení na kněze kázal nejprve v kostele sv. Michala na Starém Městě, od roku 1402 pak v Betlémské kapli, která byla vystavěna pro potřeby kázání v českém jazyce.
 • Byl děkanem fakulty svobodných umění (Artistické) a později, v roce 1409, jako rektor Pražské univerzity podpořil krále Václava IV. při vydání Dekretu kutnohorského.
 • Ve složité době rozkolu v církvi, v době papežského schizmatu (dvojpapežství) usiloval o návrat bloudící církve na správnou cestu. Odmítal však bohatství církve, její snahy po hromadění majetku a platby za církevní úkony.
 • Studoval a šířil spisy anglického teologa Johna Wycliffa, ačkoli byly označeny papežskou kurií za kacířské. Díky tomu se pak dostal do zásadní roztržky s pražským arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazmburka. Hus byl dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt – zákaz církevních obřadů.
 • Nejprve měl Jan Hus výraznou podporu českého krále Václava IV., ztratil ji však definitivně v roce 1412 v okamžiku, kdy se postavil proti prodeji odpustků v pražských městech s tím, že s odpouštěním hříchů nelze obchodovat, protože odpustit může pouze Bůh a nikoli nařízení církve. Nad Husem byla vyhlášena další zostřená klatba a na základě královy výzvy Hus na podzim 1412 Prahu opustil.
 • Po svolání církevního koncilu do Kostnice se Jan Hus rozhodl osobně se na koncilu obhájit. Vybaven potřebnými glejty a s údajnou podporou císaře Zikmunda Lucemburského se vypravil v říjnu roku 1414 do Kostnice. Zde mu však řádná obhajoba umožněna nebyla.
 • Prakticky hned poté, co přibyl do Kostnice, byl označen za kacíře, zajat a uvězněn. Opakovaně byl vyzýván k odvolání svých názorů, jeho dílo bylo demonstrativně zničeno a on sám byl na hranici před branami města upálen.
 • Jeho popel byl vhozen do řeky Rýna, aby po muži, který požadoval nápravu církve, nic nezůstalo.
 • Paradoxně právě Husova smrt pomohla největšímu šíření jeho názorů ve společnosti, zformování programu české reformace a husitství.

 

 Prague City Tourism