Drobečková navigace

Letná bez bariér: Praha jako na dlani

Procházky po trasách určených lidem s pohybovým omezením, tentokrát po méně známých, přesto zajímavých a atraktivních místech Prahy.

 • Sport & relaxace
 • pěší trasy
 • bezbariérový vstup

Praktické informace

Ke stažení: Praha:čtyři procházky bez bariér 2
Přestože je brožura určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením.

Obtížnost: lehká až střední
Délka trasy: 2,9 km

Přestože se Letná nachází na kopci nad řekou Vltavou, je terén na vytyčené trase prakticky rovný. Se stoupáním a klesáním se setkáme pouze na dvou místech, a to na cestě od Národního technického muzea k Letenskému zámečku, kde se na přibližně dvacetimetrovém úseku může hodit asistence, a na pěšině pod pražským Metronomem. Povrchy širokých chodníků tvoří asfalt nebo mozaiková dlažba.

POPIS TRASY

|→ Letenské náměstí → Ovenecká → muzea

Na osvěžující procházku další svébytnou pražskou lokalitou s rozlehlou zelenou planinou vyrazíme z Letenského náměstí, kde je v obou směrech částečně přístupná zastávka tramvaje vídeňského typu.

Zabočíme do Ovenecké ulice, která v období první republiky tvořila pomyslnou páteř takzvaného Letenského Montmartru. Díky otevření Akademie výtvarných umění na počátku minulého století při bubenečské (severní) části ulice začaly v okolních budovách vznikat sochařské dílny a malířské ateliéry. Přestože se většina z nich proměnila v luxusní byty, umělecká atmosféra čtvrti zůstala zachována.

Podél secesního činžovního domu U Města Prahy Aloise Masáka na nároží ulice Milady Horákové se vydáme po pravém širokém chodníku s rovnou mozaikovou dlažbou směrem k Národnímu technickému muzeu, jehož stroze hranaté tvary se rýsují na jižním konci Ovenecké ulice.

Po přechodu se sníženými obrubníky přejdeme Letohradskou ulici a kolem zadní fasády muzea projdeme po asfaltovém chodníku do Muzejní ulice, kde se povrch mění v hrubší mozaikovou dlažbu. Ulička odděluje budovy Národního technického a méně známého, ovšem neméně zajímavého Národního zemědělského muzea.

Návrh obou funkcionalistických staveb vypracoval v druhé polovině 30. let architekt Milan Babuška. Obě muzea s vtipně pojatou interaktivní zábavou mají v současnosti z podstatné části bezbariérově přístupné prostory, jednotlivá podlaží budov propojují výtahy a k dispozici jsou hygienická zařízení s úpravou pro návštěvníky s pohybovým omezením.

Národní zemědělské muzeum nemá sice na rozdíl od svého technického dvojčete pěknou kavárnu, ale zato může nabídnout impozantní výhled na město z prostorné, částečně zatravněné střešní terasy, která je pohodlně přístupná výtahem.

Z Kostelní ulice naproti budově NTM stoupá v přibližně dvacetimetrovém úseku se 6 % sklonem dlážděný chodník do Letenských sadů. Na jeho začátku je potřeba věnovat pozornost obrubníku, který je vysoký 3-4 cm. Někomu se tedy v tomto místě může hodit lehká dopomoc. Můžeme si zde všimnout dřevěného pavilonu s dvanáctiúhelníkovým půdorysem, trámovou konstrukcí a jehlanovou střechou po levé straně cesty. Jedná se o nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě, který zhotovil vinohradský tesařský mistr Matěj Bílek v poslední dekádě 19. století.

→ Letenské sady → Milady Horákové → Letenské náměstí →|

Část Letenských sadů, která se po horizontu táhne od Letenského zámečku až k ulici Badeniho, má rovinatý ráz se dvěma hlavními promenádními trasami.

Okolí novorenesančního Letenského zámečku s dvoupatrovou věží je živou společenskou zónou s částečně přístupnou restaurací v přízemí budovy, velkou pivní zahrádkou a dětským hřištěm. Prostranství má rovný zpevněný povrch střídavě z mozaikové
dlažby, asfaltu a mlatu. Můžeme se tu na chvíli zastavit, osvěžit se nejpopulárnějším českým nápojem a vychutnávat úchvatná panoramata, která z Letné dělají jedinečné místo.

Od Letenského zámečku se vydáme v osvěžujícím stínu vzrostlých stromů po levé promenádní trase při hraně Letenské pláně, kde se nám na několika místech otevřou další atraktivní pohledy na Vltavu se soustavou mostů, Staré Město a přilehlé čtvrti, ale i pankráckou moderní výstavbu na horizontu. Cesta má rovný asfaltový povrch bez nepříjemných překvapení a pouze s mírným klesáním nás zavede pod Metronom. Spolu s kyvadlem je vysoký 25 m a váží 7 tun. Poháněcí pohyblivé součásti jsou uloženy v tříbokém jehlanu. Kyvadlo s výkyvem 60 stupňů vyvažuje vahadlo s dvoutunovým závažím.

Prostor, kde dnes odměřuje Pražanům čas obří kyvadlo, jehož autorem je Vratislav Karel Novák a kde kdysi stával pomník sovětského diktátora Stalina, je takřka kultovním místem pražského skateboardingu. V soudržné atmosféře tu své triky předvádějí začátečníci i profesionálové. K samotnému kyvadlu vedou bohužel ze všech stran schody, případně velmi příkrá rampa. Ale i na prostranství pod Metronomem, kudy vede naše trasa, se v letních měsících dějí zajímavé akce s alternativním programem.

Po mírném svahu vystoupáme do jihozápadního cípu parku, kde najdeme Hanavský pavilon pozoruhodný svými zdobnými novobarokními tvary. Vznikl jako výstavní a propagační pavilon Komárovských železáren pro pražskou Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 a představuje historicky první pražskou konstrukci z litiny a betonu. Stojí na vyvýšeném místě Letenské pláně. Z jedné strany se k němu táhne dlážděný, téměř stometrový chodník s šestiprocentním stoupáním, z druhého směru (od Metronomu) má cesta až dvojnásobný sklon. Do samotného pavilonu pak vede soustava schodů, ale nevelká terasa před ním aspiruje na jedno z nejpěknějších vyhlídkových míst z Letné na Staré Město a část Malé Strany.

Ať už si odbočku na vyhlídku u pavilonu uděláme nebo ne, zabočíme vpravo a budeme pokračovat severním směrem. Prostranství při Mariánských hradbách mezi baštami sv. Máří Magdaleny a sv. Tomáše působí většinu roku poklidně. Každý srpen posledních patnáct let ale toto místo na dva týdny ožívá znamenitým festivalem nového cirkusu Letní Letná, který hostí špičkové soubory z celého světa. (Pokud zamýšlíte akci navštívit, je dobré zajistit si vstupenky už s několikaměsíčním předstihem.)

Na rozcestí v blízkosti bašty sv. Tomáše opět uhneme vpravo a po přímé cestě s místy popraskaným asfaltovým povrchem zamíříme na východ. Tento táhlejší úsek ocení zejména malé děti, které tu najdou velké nápadité hřiště. V přilehlém občerstvení Na Baště s venkovní terasou a částečně přístupnou toaletou se pak může posilnit celá rodina.

Po chodníku podél budovy Ministerstva vnitra dojdeme na ulici Milady Horákové, odkud se přes světelný přechod se sníženými obrubníky dostaneme zpět na začátek trasy, na Letenské náměstí.

Doporučené objekty na trase

Národní technické muzeum
Kostelní 1320/42, Praha 7, www.ntm.cz

 • bariérový hlavní vstup (+3, +9 schodů)
 • vedlejší upravený vstup přes –1. patro budovy (dvoukřídlé dveřešířka 2x73 cm)
 • přístup přes exteriérovou trojramennou rampu (1. úsek sklon 9 %, délka 500 cm; 2. a 3. úsek sklon 7 %, délka 900 cm, šířka všech úseků 239 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 70 cm
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 129 cm, hloubka 115 cm) spojující –1. až 3. patro
 • část expozic v mezipatře přístupná šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 80 cm) a svislou plošinou (nosnost 380 kg; rozměry přepravní plochy šířka 110 cm, hloubka 140 cm)
 • přístupná toaleta ve zvýšeném přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 172 cm)
 • přístupná toaleta v 1. až 3. patře (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 193 cm, hloubka 175 cm)

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 1300/44, Praha 7, www.nzm.cz

 • přístupové schodiště (+3, +7 schodů) se čtyřramennou rampou (1. až 3. úsek sklon 12 %, šířka 150 cm, délka 300 cm; 4. úsek sklon 10 %, šířka 150 cm, délka 220 cm)
 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2x78 cm)
 • druhý upravený vstup ze zadní strany budovy se svislou plošinou (nosnost 260 kg; dveře šířka 96 cm; rozměry přepravní plochy šířka 96 cm, hloubka 140 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 78 cm
 • dva výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojující suterén až střešní terasu
 • část expozic v 1. patře přístupná šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 90 cm)
 • přístupná toaleta ve zvýšeném přízemí (dveře šířka 89 cm; kabina šířka 222 cm, hloubka 198 cm)
 • částečně přístupná toaleta ve zvýšeném přízemí (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 140 cm)

Letenský zámeček
Letenské sady 341, Praha 7, www.letenskyzamecek.cz

 • přístup do restaurace v přízemí (dvoukřídlé dveře šířka 2x70 cm; práh výška 4 cm)
 • další patra budovy přístupná pouze po schodišti
 • průchody široké min. 70 cm
 • částečně přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 159 cm, hloubka 144 cm)
 • přístupná restaurační zahrádka

TOALETY

Veřejné WC Na Baště

 • WC součástí občerstvení
 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 120 cm) přes zvýšenou dřevěnou terasu (výška 7 cm)
 • stísněná předsíň
 • částečná přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 157 cm, hloubka 176 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 93 cm)
 • WC mísa vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem

Podrobné popisy přístupnosti doporučených i dalších objektů na trase jsou uvedeny na www.mapapristupnosti.cz.

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Letná bez bariér: Praha jako na dlani
 • Praza 7- Letná

Zdroj: Prague City Tourism